Bank odmówił kredytu – co robić?

Kredyty znacząco ułatwiają życie umożliwiając wydatki, na które bez nich nie można by było sobie pozwolić. Co jednak zrobić, gdy w pewnym momencie bank odmówi udzielenia kolejnego kredytu?

Przyczyny odmowy

Przede wszystkim, należy poznać przyczyny odmowy ze strony banku, ażeby móc zacząć działać. Do najczęstszych przyczyn odmowy należą:

– niska zdolność kredytowa
– brak stabilnego zatrudnienia
– obecność w rejestrze dłużników

Warto zauważyć, że powyższe czynniki nieco się zazębiają. Brak umowy o pracę, czy też obecność w rejestrze dłużników same w sobie obniżają szansę uzyskania kredytu. Niemniej jednak, wpływają również na obniżenie zdolności kredytowej klienta.

Co zrobić, by uzyskać kredyt?

Odmowa udzielenia kredytu nie musi być ostateczna. Można bowiem podjąć pewne działania, które skłonią bank do zmiany decyzji. Jeśli przyczyną nieudzielenia pożyczki jest brak stabilnego zatrudnienia, problem może być trudny do rozwiązania. Warto jednak porozmawiać z pracodawcą o możliwości podpisania takiej umowy.

Jeśli natomiast bank odmawia kredytu ze względu na niespłacone zobowiązania klienta, ma on większe możliwości, aby zmienić ten stan rzeczy. Warto w takiej sytuacji podjąć próbę jak najszybszej spłaty zobowiązań. Chodzi o to, aby doprowadzić do jak najszybszego wykreślenia z rejestru dłużników. Niewątpliwie bowiem, nie można liczyć na zaufanie ze strony banku w stosunku do osoby, która regularnie nie spłaca pożyczek.

Zwiększanie zdolności kredytowej

Wbrew powszechnemu przekonaniu, każdy może nieco zwiększyć swoją zdolność kredytową. Niektórzy sądzą, że nie jest to możliwe bez zwiększenia dochodów. W rzeczywistości jednak, dochody to tylko jeden z wielu czynników wpływających na decyzję banku.

Zdolność kredytową podnosi się między innymi przez redukcję zadłużenia. Spłata starych długów jest więc ważna nie tylko ze względu na obecność w rejestrze dłużników. Nawet jeśli dane klienta nie znajdują się w bazie, niespłacone pożyczki wpływają na jego zdolność kredytową.

Ponadto, również stałe zobowiązania, takie jak choćby opłaty abonamentowe, obniżają zdolność kredytową klienta. Dlatego też, jeśli nie można otrzymać kredytu, warto wymówić umowy abonamentowe na telefon, czy inne tego rodzaju rzeczy.

Co więcej, sprzedaż części majątku także może wpłynąć korzystnie na zdolność kredytową. Jeśli klient bardzo potrzebuje kredytu, może na przykład sprzedać samochód. Bez wątpienia wpływa to na zwiększenie zdolności kredytowej ze względu na pozbycie się stałych zobowiązań związanych z użytkowaniem pojazdu. Kiedy kredyt zostanie już udzielony można ponownie zakupić samochód.

Ostrożność w zaciąganiu kredytów

W wielu sytuacjach pozorne zwiększenie zdolności kredytowej jest dobrym pomysłem, tak samo jak zaciągnięcie kredytu. Niemniej jednak, warto pamiętać, że banki nie bez powodu odmawiają klientom udzielania pożyczek. Spotykając się z odmową warto więc się zastanowić, czy przypadkiem bank nie postępuje z korzyścią dla klienta. Zaciąganie pożyczek bez opamiętania może się bowiem zakończyć popadnięciem w pętle zadłużenia.