Jak uniknąć bankructwa?

Każdy przedsiębiorca, który założył własną firmę, musi liczyć się z ryzykiem bankructwa. Bardzo wiele firm nie jest w stanie utrzymać się na rynku z powodu braku płynności finansowej. Przyczyną tego typu problemów stają się zatory płatnicze. Kontrahent, który nie reguluje w terminie swoich zobowiązań, może w dużym stopniu przyczynić się do pogorszenia kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Aby zapobiec powstawaniu niebezpiecznych zatorów płatniczych warto kontrolować informacje na temat kontrahentów firmy. Po drugie istotna jest dokumentacja, czyli przygotowywanie odpowiednich umów, faktur oraz rachunków. Nawet jeśli współpraca z danym kontrahentem układa się wzorowo, nie można w żadnym wypadku zawierać umów na słowo.

Monitorowanie i zabezpieczenie należności

Bankructwo jest bardzo często następstwem braku płynności finansowej. Takiej sytuacji można zapobiegać przez zorganizowanie systemu, który pozwoli śledzić na bieżąco terminy płatności i ustalać gdzie powstają zaległości. Jeśli któryś z kontrahentów okazuje się nierzetelny i często spóźnia się z regulowaniem zobowiązań, można wyciągnąć konsekwencje i na przykład w przyszłości skrócić termin płatności.

Płatność można także zabezpieczyć. W przypadku większych transakcji zabezpieczenie stanowi np. zastaw lub hipoteka. Samo zaproponowanie tego typu zabezpieczenia pozwoli do pewnego stopnia ocenić uczciwość potencjalnego kontrahenta – jeśli zgodzi się bez oporów, prawdopodobnie zachowa się rzetelnie.

Windykacja

Windykacja to rozwiązanie, po które wielu przedsiębiorców sięga w ostateczności. Wynika to z faktu, że zastosowanie takich środków zazwyczaj kończy wszelkie kontakty biznesowe. Z drugiej strony, jeśli kontrahent zachowuje się w sposób nieuczciwy, nie ma innego rozwiązania. Pierwszym krokiem w przypadku braku terminowych płatności powinno być wysłanie wezwania do zapłaty, które będzie stanowiło dowód przydatny w przypadku ewentualnego dochodzenia swoich praw przed sądem.

Jak widać ryzyko bankructwa można w bardzo dużym stopniu zmniejszyć, trzeba jednak od samego początku zadbać o jak najwyższe bezpieczeństwo transakcji. W ten sposób łatwiej zapobiegać problemom z płynnością finansową, a także budować bazę rzetelnych, uczciwych kontrahentów.

Dobry biznesplan

Biznesplan to dokument, który wielu przedsiębiorców nadal lekceważy. Tymczasem biznesplan zawiera wszystkie informacje niezbędne do prowadzenia firmy, w tym również opisuje jej finanse. Oczywiście są to jedynie prognozy i dane szacunkowe, jednak nawet takie informacje dają wgląd sytuację oraz możliwe problemy. Dobre planowanie finansów pozwoli na uniknięcie trudnych sytuacji, na przykład braku środków na niezbędne inwestycje.

Bardzo wiele firm kończy swoją działalność bankructwem, nie oznacza to jednak, że jest to sytuacja, której nie da się uniknąć. Dzięki podejmowaniu właściwych decyzji i skutecznemu działaniu można pokonać wiele trudności. Warto także pamiętać, że przejściowe kłopoty finansowe zdarzają się praktycznie w każdej firmie i trudno je całkowicie wyeliminować.