Jak wygląda egzamin na selekcjonera łowieckiego? Dowiedz się więcej!

Uprawnienia selekcjonera łowieckiego mogą otrzymać wyłącznie doświadczeni myśliwy. Oprócz samego stażu muszą wykazać się wiedzą, która zostanie potwierdzona podczas egzaminu selekcjonerskiego. Jak wygląda taki egzamin i co trzeba na niego umieć? Dowiedz się więcej w dzisiejszym artykule!

Selekcjoner łowiecki – kto to jest i jakie ma obowiązki?

Selekcjonerzy łowieccy to osoby z ogromnym doświadczeniem, które nabyły podczas wieloletniej praktyki jako myśliwi zrzeszeni w kole łowieckim. Można powiedzieć, że uprawnienia selekcjonera są ukoronowaniem kariery w łowiectwie.

Jakie są zadania selekcjonera?

 • Selekcjoner wybiera które osobniki mogą zostać odstrzelone a które muszą pozostać w przyrodzie;
 • Dbanie o równowagę w przyrodzie to podstawowy obowiązek każdego selekcjonera. Tak aby na obszarze jego kola łowieckiego zachować odpowiednie zagęszczenie zwierzyny oraz miejscową florę;
 • Selekcjonerzy ponoszą pełna odpowiedzialność za zwierzynę odstrzeliwaną na terenie ich koła łowieckiego;
 • Selekcjonerzy mogą nakładać kary finansowe na innych myśliwych za niedotrzymywanie wyznaczonego odstrzału lub inne przewinienia.

Kto może zostać selekcjonerem?

Kandydaci na selekcjonera muszą spełnić określone warunki aby podejść do egzaminu i mieć możliwość ubiegać się o nowe uprawienie.

 • Kandydat musi posiadać uprawnienia myśliwego od co najmniej 3 lat;
 • Kandydat musi zaliczyć obowiązkowy test na selekcjonera łowieckiego organizowany przez PZŁ.

Egzaminy na selekcjonera odbywają się co najmniej kilka razy w roku. Jest to uzależnione od ilości chętnych kandydatów.

Czego należy spodziewać się na egzaminie?

Każdy egzamin na selekcjonera dzieli się na dwa osobne etapy. Do egzaminu możecie przystąpić po uiszczeniu opłaty za egzamin oraz dostarczeniu kompletu dokumentów potrzebnych do otrzymania uprawnień.

 1. Test wiedzy

Egzamin pisemny składa się  50 pytań zamkniętych z odpowiedziami A, B, C lub D. Na rozwiązanie egzaminu wszyscy kandydaci mają dokładnie 120 minut. Aby zaliczyć egzamin trzeba udzielić poprawnej odpowiedzi na 80% wszystkich pytań.

Przed przystąpieniem do egzaminów koniecznie odśwież swoja wiedzę z następujących tematów:

 • Zasady odstrzału zwierzyny;
 • Anatomię zwierzyny płowej;
 • Gospodarowanie populacją zwierzyny płowej;
 • Zasady oceny prawidłowego i nieprawidłowego strzału;
 • Wycena medalowa trofeów łowieckich;
 • Zasady etyki i kultury w łowiectwie;
 • Sygnały i znaki stosowane w myślistwie
 1. Egzamin ustny

Egzamin ustny odbywa się przed komisją. Możecie spodziewać się tematów podobnych jak na teście wiedzy. Jeżeli przygotowaliście się do egzaminu z wiedzy to na pewno bez żadnego problemu uda Wam się zaliczyć i ten etap.