Komory klimatyczne. W jakich branżach stosuje się je najczęściej?

Zastosowanie komór klimatycznych obejmuje różne branże. Jakie produkty wymagają testowania za pomocą tych urządzeń?

Komora klimatyczna to urządzenie niezbędne do wykonania różnego rodzaju badań, klasyfikowanych jako testy klimatyczne. Pozwalają one stwierdzić, jak określona substancja lub materiał zachowuje się w różnych warunkach. We wnętrzu komory można ustalić wybraną temperaturę i wilgotność powietrza, odwzorowując w ten sposób specyfikę danego środowiska. To pozwala na przeprowadzenie różnorodnych badań, których wyniki są ważne dla wprowadzenia na rynek wielu produktów.

Komora klimatyczna. W jakich branżach stosuje się ją badaniach?

Badania klimatyczne pozwalają na ocenę właściwości wielu produktów. Są wykorzystywane w różnych branżach – poniżej omawiamy te najważniejsze.

Przemysł farmaceutyczny

Przed trafieniem do aptek leki muszą przejść szereg badań. Jednym z najważniejszych są testy stabilności, przeprowadzane właśnie w komorach klimatycznych. Pozwalają one ustalić optymalne warunki przechowywania preparatów, co szczególnie ważne okazuje się w przypadku leków przeznaczonych do wożenia w apteczkach lub wykorzystywanych w ratownictwie medycznym. Ich wyniki są też najważniejszym czynnikiem branym pod uwagę przy ustalaniu terminu ważności.

Przemysł kosmetyczny

Stabilność jest też bardzo ważną cechą w przypadku kosmetyków. Poznanie tej właściwości pozwala producentom ocenić datę przydatności i warunki przechowywania, a także w pewnym stopniu ich wpływ na zdrowie.

Przemysł spożywczy

Ze względu na coraz wyraźniejsze trendy odchodzenia od syntetycznych substancji konserwujących, w przemyśle spożywczym bardzo ważne okazuje się dokładne badanie poszczególnych produktów. Sprawdzenie okresu przydatności w warunkach rzeczywistych, z uwagi na dużą czasochłonność jest jednak bardzo utrudnione. Dzięki komorze klimatycznej możliwe jest wykonanie przyspieszonych testów trwałości w warunkach odpowiednich dla danego kraju.

Produkcja opakowań

Opakowania wielu produktów muszą spełniać rygorystyczne wymagania dotyczące między innymi odporności na wilgoć, starzenie, temperatury czy promieniowanie UV. Te właściwości można sprawdzić dzięki testowi starzenia w komorze klimatycznej. Badanie to pozwala również ocenić przydatność danego papieru na przykład w archiwistyce.

Przemysł motoryzacyjny

Testy w komorze klimatycznej pozwalają ocenić wytrzymałość między innymi powłok lakierniczych, płynów eksploatacyjnych czy uszczelek. Są one wymagane również przed dopuszczeniem do użytku akumulatorów oraz baterii stosowanych w autach elektrycznych.

Przemysł elektroniczny

Komory klimatyczne są sprzętami niezbędnymi przy ocenie jakości różnego rodzaju urządzeń elektronicznych – w tym smartfonów, tabletów czy zegarków. Dzięki komorom możliwe jest przetestowanie ich odporności na wilgoć oraz wytrzymałości baterii w niekorzystnych w wysokich lub niskich temperaturach.

Przemysł budowlany

Za pomocą komór klimatycznych można poddać testom właściwości różnych materiałów budowlanych. Urządzenie umożliwia też przeprowadzenie badania szczepności nawierzchni bitumicznych lub kondycjonowanie betonu.

Komora klimatyczna. Jak wybrać odpowiednie urządzenie?

Badanie poszczególnych właściwości produktów wymaga użycia komory o odpowiednich właściwościach. Do najważniejszych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze komór klimatycznych zaliczamy:

  • możliwość regulacji temperatury, jej szybkiej zmiany oraz utrzymania na niezmiennym poziomie przez dłuższy czas. Jest to konieczne dla uzyskania miarodajnych wyników badań;
  • sterowanie oświetleniem: ta funkcja najważniejsze znaczenie ma w przypadku produktów wymagających przetestowania pod kątem fotostabilności – między innymi leków i kosmetyków;
  • sterowanie wilgotnością: dobre komory umożliwiają szybkie nawilżenie i osuszenie wnętrza;
  • możliwość dokładnych pomiarów: może odpowiadać za to wewnętrzny układ lub dodatkowy system. Ważne jest jednak, by dostarczały one nieprzekłamanych informacji.