Korzystanie z wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT

Na rynku funkcjonuje wiele narzędzi, z których można skorzystać w celu weryfikacji kontrahenta. Doskonałe źródło informacji stanowią tu jawne rejestry publikowane przez krajowe instytucje i urzędy. Jednym z takich rozwiązań jest wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Jakie dokładnie informacje można znaleźć w tym wykazie oraz kiedy i dlaczego warto z niego skorzystać?

Czym jest wykaz podatników VAT?

Wykaz podatników VAT, potocznie nazywany również białą listą, prowadzi od września 2019 roku szef KAS, czyli Krajowej Administracji Skarbowej. Jest to bezpłatny rejestr dostępny drogą elektroniczną za pośrednictwem strony Ministerstwa Finansów, który gromadzi informacje na temat podatników VAT.

W praktyce oznacza to, że w tym wykazie znajdziemy dane dotyczące podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, ale również podmiotów, które nie są zarejestrowane, zostały wykreślone bądź też przywrócone do omawianego rejestru. – Mówi pracownik portalu PonoramaDanych. – Jeśli natomiast chodzi o rodzaj informacji, które znaleźć można w wykazie, to są to przede wszystkim nazwy firm lub dane osobowe w przypadku osób fizycznych wraz z adresem, a także numery ewidencji, np. KRS, REGON oraz NIP.

Ponadto istotnym elementem rejestru jest numer rachunku służącego do rozliczeń w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Dodatkowo w tej bazie danych o firmach udostępniane są także dane prokurentów i wspólników, a także statusy podmiotu. W celu odnalezienia potrzebnych informacji należy posłużyć się nazwą firmy bądź jedynie jej fragmentem lub danymi osobowymi, ewentualnie numerem rachunku, NIP lub REGON.

Wykaz podatników VAT a bezpieczeństwo w biznesie

Jak wspomniano na wstępie, wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT stanowi jedno z narzędzi wykorzystywanych do weryfikacji przedsiębiorców. Przeglądając informacje zawarte w tym wykazie, możemy przekonać się o statusie kontrahenta jako podatnika VAT, np. czy jest on czynnym podatnikiem. Możemy również sprawdzić, czy nie został on wykreślony z rejestru bądź też czy i na jakiej podstawie odmówiono mu rejestracji lub przywrócono do rejestru. Warto przy tym zaznaczyć, że historię przedsiębiorcy pod tym kątem możemy prześledzić aż do 5 lat wstecz. Przede wszystkim jednak możemy potwierdzić prawidłowość numeru rachunku rozliczeniowego, na który należy wpłacać pieniądze. Wszystko to umożliwia upewnienie się co do wiarygodności i uczciwości kontrahenta. Korzystać z wykazu podatników VAT, możemy zapewnić sobie bezpieczeństwo i staranność działań z zakresu obrotu gospodarczego, unikając tym samym niebezpiecznego zjawiska związanego z procesem wyłudzania VAT.