Jakość wg ISO 9001

System zarządzania jakością stworzony przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną jest bardzo znany na całym świecie. Do tej pory wdrożyło go już ponad milion organizacji różnego typu. Dzięki niemu firmy, instytucje, a także organizacje pożytku publicznego dążą do osiągania coraz wyższych celów jakościowych. Zasady systemu i wynikające z nich procedury postępowania niosą ze sobą wiele korzyści dla przedsiębiorstwa niezależnie od branży, wielkości, czy lokalizacji. Warto dodać, że dzięki niedawnej aktualizacji systemu jest on jeszcze lepiej dopasowany do obecnych warunków rynkowych.

Zalety wdrożenia systemu zarządzania jakością

Wdrożenie normy ISO 9001 zwiększa przejrzystość struktury firmy oraz ułatwia zarządzanie nią. Ponadto dzięki wprowadzeniu systemu zarządzania jakością podnosi się efektywność działania organizacji. Dodatkowo system sprzyja zwiększeniu zysków przedsiębiorstwa oraz wpływa korzystnie na jego wizerunek. Aby zrozumieć dokładnie wpływ normy na działanie organizacji warto wybrać się na iso szkolenia dotyczące zasad ISO 9001: https://szkolenia.bureauveritas.pl/

Jak prowadzić normę ISO 9001?

Wdrożenie normy ISO 9001 wymaga przede wszystkim dokładnego poznania jej zasad i ich praktycznej interpretacji. Iso szkolenia organizowane przez jednostki certyfikująca są dobrym sposobem na wnikliwe zapoznanie się z wytycznymi systemu zarządzania jakością.  Kiedy mamy już niezbędną wiedzę trzeba dokładnie zbadać obecną sytuację w firmie pod kątem zgodności z wymogami normy. Po takiej wstępnej kontroli należy opracować plan wdrażania zmian. Konieczne jest też przygotowanie dokumentacji systemowej np. Księgi Jakości oraz przeszkolenie pracowników. Gdy cała firma jest już podporządkowana zasadom normy ISO 9001 można zgłosić się na audyt certyfikacyjny. Audytor z niezależnej jednostki certyfikującej weryfikuje poprawność działania systemu. Jeśli podczas tej kontroli zostaną zidentyfikowane niezgodności, to organizacja ma określony czas na wprowadzenie działań naprawczych.